Conditii minime de pregatire

Absolvenţi ai învăţământului liceal cu diploma de bacalaureat

Vechime minima in specialitate

- 8 ani vechime in specialitate (cu experienta in activitatea gestiunilor de casa)

Conditii admitere la concurs

Salariati din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori"SA care îndeplinesc condițiile minime de pregătire și vechime din prezentul anunț

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Diploma de studii, original si copie;

-Alte diplome sau certificate profesionale deținute original si copie;)

- Adeverinta din care sa reiasa ca indeplinesc conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate pentru aceasta functie, conform prevederilor in vigoare.

- CI, original și copie

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul Resurse Umane Formare Profesionala si Salarizare din cadrul centralului S.N.T.F.C.„CFR Calatori" SA telefon C.F.R. 122749