Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului obligatoriu conform legislatiei in vigoare si curs de calificare acar, revizor ace, sef manevra, conductor tren, sef tren, IDM, cu autorizare in functia acar.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Salariati  din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs, avizata de Director SRTFC;

- Diploma de studii original si copie conform cu originalul;

- Certificatul de calificare in original si copie conform cu originalul;

- Autorizare de exercitarea functiei in original si copie conform cu originalul;

- B.I. sau C.I. original si copie conform cu originalul

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti

telefon C.F.R. 91/ 134526