Conditii minime de pregatire

- muncitori calificati prin programe de pregatire profesionala sau scoala profesionala;

- muncitori calificati prin invatamant liceal profil tehnic, invatamant postliceal profil tehnic.

Vechime minima in specialitate

-minim 4 ani vechime ca electrician/ electronist/ electromecanic, respectiv lacatus  in activitatea de reparatii material rulant motor.

Conditii admitere la concurs

-salariati din afara S.N.T.F.C. „CFR Calatori” - SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire din prezentul anunt.

Acte necesare inscriere

-cerere de participare la concurs;

-C.I., original si copie;

-diploma de studii, original si copie;

-certificat calificare pentru meseria in care solicita angajare, original si copie;

-carnet de munca original si copie;

-adeverinta vechime in munca;

-adeverinta continuarea cartii de munca/raport per salariat ITM;

-alte diplome, adeverinte sau certificate profesionale detinute, original si copie;

-cazier judiciar;

-curriculum vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Craiova,  telefon C.F.R. 92/124515