Conditii minime de pregatire

- muncitori calificati prin programe de pregatire profesionala sau scoala profesionala

- muncitori calificati prin invatamant liceal profil tehnic, invatamant postliceal profil tehnic

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Candidati din cadrul si din afara SNTFC „CFR Calatori” SA  care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire din prezentul anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs, avizata de Director Sucursala;

- B.I. sau C.I. original si copie;

- Acte de studii original si copie

- Certificat de calificare in meseria de electrician original si copie;

- Carnet de munca original si copie;

- Curriculm vitae

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/134526