Conditii minime de pregatire

-muncitori calificati prin programe de pregatire profesionala sau scoala profesionala.

- muncitori calificati prin invatamantul liceal profil tehnic, invatamant postliceal profil tehnic

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Candidații care indeplinesc conditiile minime de pregatire din anunt si care nu sunt salariati SNTFC CFR Calatori SA.

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs (de la sediul unitatii);

- diploma de studii, original si copie conform cu originalul;

-alte diplome sau certificate profesionale detinute, original si copie conform cu originalul;

-adeverinta care sa ateste vechimea in specialitate;

-carnet munca, copie conform cu originalul;

-adeverinta care sa ateste starea de sanatate,eliberata de catre medicul de familie cu cel mult 3 luni anterior derularii concursului;

Declaratie pe proprie raspundere ca nu sufera de epilepsie;

-adeverinta dupa 01.01.2011

-cazier judiciar;

- B.I. sau C.I., original și copie conform cu originalul;

- curriculum vitae;

- dosar cu șină

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

Serviciul R.U.O din cadrul S.R.T.F.C. Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706