Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului obligatoriu conform legislatiei in vigoare si curs de calificare in manevrant vagoane, conductor tren, sef manevra, sef tren, IDM cu autorizare in functia manevrant vagoane sau declaratie.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Candidati din cadrul si din afara  SNTFC “CFR Calatori” SA, care indeplinesc conditiile minime de pregatire din prezentul anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Acte de studii, original si copie;

- C.I. original si copie;

- Certificat de calificare, original si copie;

- Autorizare de exercitarea functiei in original si copie sau declaratie;

- Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la: Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Constanta

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Constanta

telefon C.F.R. 98/ 144505,

mobil 0731990910