Conditii minime de pregatire

Curs calificare mecanic locomotiva -automotor si autorizare in functie conform ordinelor in vigoare.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

-Salariati din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire din anunt.

-Sa fie “APT”, fara restrictii, din punct de vedere medical si psihologic.

Acte necesare inscriere

-Cerere de participare la concurs;

-CI, original si copie;

-Certificat de calificare mecanic locomotivă - automotor, original si copie;

-Diploma de studii si alte diplome sau certificate profesionale detinute original si copie;

-Autorizare in functie, original si copie;

-Avizele medical si psihologic (eliberate pentru CFR Calatori de unitati agreate de MT), original si copie;

-Dosar cu sina.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine in momentul depunerii dosarului de participare de la:

- Serviciul RUO din cadrul SRTFC Craiova

telefon C.F.R. 92/124515