Conditii minime de pregatire

- absolventi ai invatamantului liceal;

- permis de mecanic de locomotive/ autorizare pentru conducerea fiecarui tip vehicul feroviar motor din parcul subunitatii, specificata in certificatul complementar;

- autorizare pentru toate categoriile

de conducere corespunzatoare subunitatii;

- autorizare pentru conducerea trenurilor pe pante mari corestunzator sectiilor de remorcare aferente subunitatii.

 

Vechime minima in specialitate

- 5 ani efectiv lucrati ca mecanic locomotiva – automotor I si II la remorcarea trenurilor de calatori si la manevra, din care minimum 1 ani la remorcarea trenurilor de rang superior interregio,

in turnus combinat cu trenuri regio, acolo unde prestatia

subunitatii permite acest lucru, sau

- 5 ani efectiv lucrati la remorcarea trenurilor regio daca prestatia subunitatii nu cuprinde trenuri interregio;

-mecanicii de locomotive proveniti de la “CFR Marfa”SA, sau alti OTF cu activitate de transport feroviar de marfa, vor trebui sa aiba o vechime minima de 3 ani efectiv lucrati in remorcarea trenurilor directe de marfa si 3 ani la remorcarea trenurilor de calatori in functie de cum permite prestatia subunitatii.

-mecanicii de locomotiva proveniti de la alti OTF cu activitate de transport feroviar de calatori, vor trebui sa aiba o vechime minima de 3 ani efectiv lucrati in remorcarea trenurilor de calatori in cadrul OTF si 3 ani la remorcarea trenurilor de calatori in functie de cum permite prestatia subunitatii din cadrul SNTFC.

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul si din afara S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

-Acte de studii original si copie;

- B.I. sau C.I. original si copie;

- Adeverinta de vechime in specialitate;

- Alte diplome sau certificate profesionale detinute, original si copie;

- Documente doveditoare ale experientei profesionale original si copie;

- Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Constanta  telefon C.F.R. 98/ 144505, mobil 0731990910.