Conditii minime de pregatire

-a) autorizare conform ordinelor in vigoare.

-b) curs calificare mecanic locomotiva-automotor si permis de mecanic de locomotiva

Vechime minima in specialitate

-a) conditiile minime de instruire practica si de stagiu prevazute in ordinele in vigoare.

-b) personal provenit din functia mecanic instructor

Conditii admitere la concurs

- Salariati din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA. care indeplinesc conditiile minime de pregatire si vechime din prezentul anunt.

-varsta minima de 21 ani;

-sa fie „APT”, fara restrictii/recomandari din punct de vedere medical si psihologic.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs;

-Diploma de studii, original si copie conform cu originalul;

-Alte diplome sau certificate profesionale deținute, original și copie conform cu originalul;

-Certificat curs calificare mecanic locomotiva-automotor ;

-Certificat complementar original si copie conform cu originalul cu autorizare MR: LE, LDE, LDH;

-Autorizatie de conducere tren calatori in sistem simplificat, original si copie conform cu originalul(optional)

-Permis mecanic locomotiva, original si copie conform cu originalul;

-Certificat de competente generale( emis de CENAFER) original si copie conform cu originalul ;

-Aviz medical si psihologic „APT” , fara restrictii /recomandari;

-Declaratie pe proprie raspundere ca  nu sufera de epilepsie;

-Carnet de munca , copie conform cu originalul;

-Adeverinta dupa 01.01.2011;

-Cazier judiciar

-B.I. sau C.I., original și copie conform cu originalul;

-Curriculum vitae;

-Dosar cu șină.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

Serviciul R.U.O din cadrul S.R.T.F.C. Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706