Conditii minime de pregatire

-a) Autorizare conform ordinelor în vigoare
-b) Curs calificare mecanic locomotivă automotor şi permis de mecanic locomotive
-c) Constituie un avantaj deţinerea dreptului de a conduce tipurile de locomotivă automotor din parcul Depoului Timişoara;

-d) Bune abilităţi de comunicare.

Vechime minima in specialitate

-a) Condiţiile minime de instruire practică şi de stagiu prevăzute în ordinele în vigoare,
-b) Personalul provenit din funcţia mecanic instructor

Conditii admitere la concurs

Salariaţii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA, care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire şi vechime în specialitate din anunţ.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director Sucursală;

-Diploma studii, original şi copie;

-Certificat calificare „Mecanic locomotivă automotor”, original şi copie;

-Autorizatie pentru conducerea trenurilor de călători şi/sau în sistem simplificat original şi copie sau permis de mecanic locomotivă original şi copie şi copia certificatului complementar;

-Adeverinţă vechime în funcţia de mecanic locomotivă automotor;

-Permise pentru tipuri de locomotivă original şi copie;

-Recomandare;

-C.I. sau B.I., copie conform cu originalul;

-Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. TIMISOARA, bd. Republicii nr.18B, telefon 0731990437.