Conditii minime de pregatire

-a) Autorizare conform ordinelor în vigoare

-b) Permis de mecanic de locomotiva 

Vechime minima in specialitate

-a) Condiţiile minime de instruire practică şi de stagiu prevăzute în ordinele în vigoare

-b) Personal provenit din functia mecanic instructor

Conditii admitere la concurs

Candidatii din cadrul SNTFC „CFR Călători” SA –SRTFC Constanta care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

-Cerere de participare la concurs, avizată de Directorul SRTFC;

-Diploma de studii, original si copie conform cu originalul;

-Certificat calificare profesionala original si copie conform cu originalul;

-Autorizatii, permis de mecanic de locomotiva sau permisul de mecanic de locomotiva si certificat complementar, original si copie conform cu originalul;

- B.I. sau C.I. original si copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Constanta

telefon CFR 98/144505,

mobil 0731990910.