Vechime minima in specialitate

- 3 ani mecanic locomotivă-automotor I şi/sau mecanic locomotivă-automotor II

şi îndeplinirea cumulativă a condiţiilor nominalizate

sau,

- mecanici locomotivă- automotor I şi/sau mecanici locomotivă-automotor II, cu o vechime în funcţie de minimum  3 ani, care sunt retraşi din funcţia de mecanic  locomotivă pe motive medicale şi/sau psihologice şi care nu au autorizaţie pentru conducere pentru un tip de vehicul feroviar motor din parcul subunităţii

sau,

-mecanici locomotivă-automotor I şi/sau mecanici locomotivă-automotor II, cu o vechime în funcţie de minimum 3 ani, care nu posedă autorizaţie pentru conducerea fiecărui tip vehicul feroviar motor din parcul subunităţii

Conditii admitere la concurs

Salariaţii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA, care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire şi vechime în specialitate din anunţ.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director Sucursală;

-Diploma studii, original şi copie;

-Certificat calificare „Mecanic locomotivă automotor”, original şi copie;

-Autorizatie pentru conducerea trenurilor de călători şi/sau în sistem simplificat original şi copie sau Permis de mecanic locomotivă original şi copie;

-Adeverinţă vechime în funcţia de mecanic locomotivă automotor;

-Permise pentru tipuri de locomotivă original şi copie;

-Recomandare de la ultimul loc de muncă;

-C.I. sau B.I., copie conform cu originalul;

-Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. Timişoara, bd. Republicii nr.18B.

Pentru alte relaţii suplimentare rugăm contactaţi Serviciul RUO telefon CFR 124548, mobil 0731990437,

e-mail    monica.zugravu@cfrcalatori.ro