Conditii minime de pregatire

Absolventi ai cursului de calificare revizor tehnic vagoane, cu autorizare in functia revizor tehnic vagoane.

Vechime minima in specialitate

- 2 ani (efectiv lucrati) muncitor calificat in activitatea de intretinere si reparatii vagoane

Conditii admitere la concurs

Candidati din cadrul SNTFC ”CFR Călători” SA – SRTFC Iași, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs;

- certificat calificare in functia revizor tehnic vagoane, original si copie;

- autorizare in functia revizor tehnic vagoane, original si        copie;                                                                                                                                                                                                                                                                - adeverinta de vechime muncitor calificat in activitatea de intretinere si reparatii vagoane;

- aviz APT medical si psihologic;

-  C.I. original și copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul R.U.O  din cadrul S.R.T.F.C. Iași Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706