Conditii minime de pregatire

Absolvenţi ai învăţământului liceal sau scoala profesionala în profil mecanic sau electrotehnic şi curs de calificare, cu autorizare în funcţia revizor tehnic vagoane sau declaratie.

Vechime minima in specialitate

2 ani (efectiv lucrati) muncitor calificat în activitatea de întreţinere şi reparaţii vagoane

 

Conditii admitere la concurs

Candidați din cadrul și din afara SNTFC „CFR Călători” SA, care îndeplinesc integral condițiile minime de pregătire și vechime specificate în anunț.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Acte de studii, original si copie;

- C.I. original si copie;

- Alte diplome sau certificate profesionale detinute, original si copie;

- Documente doveditoare ale experientei profesionale original si copie;

- Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Constanta  telefon C.F.R. 98/ 144505, mobil 0731990910.