Conditii minime de pregatire

-a) Muncitori calificaţi prin programe de pregătire profesională sau şcoală profesională (profil electric, electromecanic)

-b) Muncitori calificaţi prin învăţământ liceal profil tehnic, învăţământ postliceal profil tehnic (profil electric, electromecanic)

 

 

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Candidați din cadrul și din afara SNTFC „CFR Călători” SA, care îndeplinesc integral condițiile minime de pregătire specificate în anunț.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Acte de studii, original si copie;

- C.I. original si copie;

- Alte diplome sau certificate profesionale detinute, original si copie;

- Documente doveditoare ale experientei profesionale original si copie;

- Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Constanta  telefon C.F.R. 98/ 144505, mobil 0731990910.