Conditii minime de pregatire

Absolvenți ai învățământului liceal sau școală profesională și curs de calificare, cu autorizare în funcția revizor tehnic vagoane.

Vechime minima in specialitate

- 2 ani (efectiv lucrați) muncitor calificat în activitatea de întreținere și reparații vagoane

Conditii admitere la concurs

Salariați din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA care îndeplinesc condițiile minime de pregătire și vechime din prezentul anunț. 

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Curriculum vitae;

- Diploma de studii/ certificat de calificare, in original și copie;

- Aviz medical și psihologic pentru funcția RTV;

- Adeverință de vechime în specialitate;

- autorizația în funcția de revizor tehnic vagoane original și copie;

- BI sau CI, original și copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la:

Serviciul Resurse Umane, Organizare  din cadrul S.R.T.F.C. Cluj.

 Pentru relații suplimentare rugăm contactați Serviciul R.U.O. din cadrul S.R.T.F.C. Cluj

telefon CFR 124552,

mobil 0731990509

e-mail

alina.pacurar@cfrcalatori.ro
angela.a.muresan@cfrcalatori.ro