Conditii minime de pregatire

Absolventi ai cursului de calificare revizor tehnic vagoane, cu autorizare in functia de revizor tehnic vagoane

Vechime minima in specialitate

2 ani (efectiv lucrati) muncitor calificat in activitatea de intretinere si reparatii vagoane

Conditii admitere la concurs

Candidați din cadrul   SNTFC „CFR Călători” SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs, avizata de Director Sucursala;

- BI sau CI original si copie;

- Adeverinta vechime in specialitate;

- Aviz medical si psihologic „apt” pentru functia de revizor tehnic vagoane;

- Certificat de calificare original si copie;

- Autorizare in functia de revizor tehnic vagoane original si copie;

- Curriculum vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la Serviciul RUO din cadrul SRTFC Bucuresti, telefon CFR 91/134526