Vechime minima in specialitate

- 3 ani  mecanic locomotiva – automotor I si/sau mecanic locomotivă –automotor II și îndeplinirea cumulativă a condițiilor nominalizate  sau

- mecanici locomotivă – automotor I și/sau mecanici locomotivă – automotor II, cu o vechime în funcție de minimum 3 ani, care sunt retrași din funcția de mecanic locomotivă pe motive medicale și/sau psihologice sau din alte motive decat cele medicale mai mult de un an de zile pentru ocuparea altor functii din cadrul SNTFC ”CFR Calatori” SA și care nu au autorizație pentru conducere pentru un tip de vehicul feroviar motor din parcul subunității  sau

- mecanici de locomotivă – automotor I și/sau mecanici locomotivă automotor II, cu o vechime în  conducerea trenurilor de calatori sau de marfă de minimum 3 ani, care nu posedă autorizatie pentru  conducerea fiecarui tip vehicul feroviar motor din parcul subunității

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul SNTFC „CFR Călători” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs, avizata de Director Sucursala;

- Diploma de studii original si copie;

- Certificat calificare profesionala Mecanic locomotiva, original si copie;

- Adeverință de vechime in specialitate;

- Portofoliul profesional  sa contina documentele specificate in anunt,

- B.I. sau C.I. original si copie;

- Certificat de nastere, original si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti,

telefon C.F.R. 91/ 134509, 91/134511