Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului obligatoriu conform legislatiei in vigoare  si curs de calificare conductor tren, sef manevra, sef tren, IDM, cu autorizare in functia  de conductor tren sau declaratie.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Candidatii din afara  SNTFC „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire din anunt

- Vârsta minimă de 21 ani împliniţi

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs, avizată de  Director SRTFC;

- Diploma de studii în original şi copie conform cu originalul;

- Certificatul de calificare  în original şi copie conform cu originalul;

- Autorizația în funcția de conductor tren în original şi copie conform cu originalul/declarație;

- Aviz medical și psihologic pentru funcția de conductor tren;

- Cazier Judiciar;

- B.I. sau C.I. original si copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

-  Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Brasov  str.Iuliu Maniu nr.45, telefon 0268472660.