Conditii minime de pregatire

- Absolvenţi ai învăţământului obligatoriu conform legislaţiei în vigoare şi curs de calificare în manevrant vagoane, conductor tren, şef manevră, şef tren, IDM, cu autorizare în funcţia de  manevrant vagoane sau declaratie;

- Bune abilităţi de comunicare.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

- Candidaţii din afara S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA,  care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire din anunţ;

- Vârsta minimă de 18 ani împliniţi.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs;

-Diploma de studii, original şi copie;

-Certificat calificare „manevrant vagoane, conductor tren, şef manevră, şef tren sau IDM”, original şi copie;

-Autorizaţia în funcţia de manevrant vagoane şi alte autorizaţii necesare exercitării funcţiei, original şi copie sau declaraţie;

-Cazier Judiciar;

-Adeverinţe care atestă vechimea în muncă;

-Recomandare de la ultimul loc de muncă;

-C.I. sau B.I. , original şi copie;

-Certificat naştere original şi copie;

-Certificat căsătorie original şi copie;

-Curriculum Vitae.

 

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. TIMISOARA, bd.Republicii, nr.18B, telefon 0731990437.