Conditii minime de pregatire

-a) absolventi ai invatamantului superior si atestat roluri de aplicatie specifice sistemelor electronice

-b) absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat si atestat roluri de aplicatie specific sistemelor electronice

Vechime minima in specialitate

-a) 4 ani efectiv lucraţi in activitatea comerciala

-b) 10 ani efectiv lucraţi in activitatea comerciala

 

Conditii admitere la concurs

Salariati ai SNTFC “CFR Calatori” SA – SRTFC Constanta, care indeplinesc conditiile minime de pregatire si vechime din prezentul anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Acte de studii, original si copie;

- C.I. original si copie;

- Adeverinta de vechime in functia se casier CF;

- Alte diplome sau certificate profesionale detinute, original si copie;

- Documente doveditoare ale experientei profesionale original si copie;

- Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la Serviciul RUO din cadrul SRTFC Constanta

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Constanta  telefon C.F.R. 98/ 144505, mobil 0731990910