Conditii minime de pregatire

-a) Autorizare conform ordinelor in vigoare

-b) Permis de mecanic de locomotiva

Vechime minima in specialitate

-a) Conditiile minime de instruire practica si de stagiu prevazute in ordinele in vigoare.

-b) Personal provenit din functia de mecanic instructor.

 

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul SNTFC „CFR Călători” SA,  care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si condiţiile de vechime în specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

-Cerere de participare la concurs, avizată de  Directorul SRTFC;

-Diploma de studii, original si copie conform cu originalul.

-Certificat calificare profesionala original si copie conform cu originalul;

-autorizatii, permis de mecanic de locomotiva sau permisul de mecanic de locomotiva si certificat complementar, original si copie conform cu originalul;

- B.I. sau C.I. original si copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Brasov  str.Eroilor nr.3A, telefon CFR 95/144505.