Conditii minime de pregatire

Absolventi ai cursului de calificare revizor tehnic vagoane, cu autorizare in functia revizor tehnic vagoane sau declaratie

Vechime minima in specialitate

- 2 ani (efectiv lucrati) muncitor calificat in activitatea de intretinere si reparatii vagoane

Conditii admitere la concurs

Candidati din afara SNTFC ”CFR Călători” SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs;

- diploma de studii, original si copie;

- certificat calificare in functia revizor tehnic vagoane, original si copie;

- autorizare in functia de RTV, original si copie/ declarație, dupa caz;

- carnet munca;

- adeverinta de vechime muncitor calificat in activitatea de intretinere si reparatii vagoane;

- aviz APT medical si psihologic;

- C.I. original și copie;

- curriculum vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul R.U.O din cadrul S.R.T.F.C. Iași Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706