Conditii minime de pregatire

- Absolvenţi ai învăţământului obligatoriu conform legislaţiei în vigoare şi ai cursului de calificare „Mecanic locomotivă-automotor” cu autorizare în funcţie conform ordinelor în vigoare (autorizaţie pentru conducerea trenurilor de călători în sistem simplificat cu dovada efectuării acestei activităţii în ultimele 12 luni) sau permis de mecanic locomotivă şi copia certificatului complementar. Constituie un avantaj deţinerea dreptului de a conduce tipurile de locomotivă automotor din parcul Depoului de locomotive Timişoara;

-Bune abilităţi de comunicare.

Vechime minima in specialitate

Condiţiile minime de instruire practică şi de stagiu prevăzute în ordinele în vigoare.

Conditii admitere la concurs

- Salariaţii din afara S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA,  care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire şi vechime în specialitate din anunţ;

- Vârsta minimă de 18 ani împliniţi;

- Foşti salariaţi CFR care să nu fi fost îndepărtaţi din serviciu disciplinar.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director Sucursală;

-Diploma studii, original şi copie;

-Certificat calificare „Mecanic locomotivă automotor”, original şi copie;

-Autorizatie pentru conducerea trenurilor de călători şi/sau în sistem simplificat original şi copie sau Permis de mecanic locomotivă original şi copie şi copia certificatului complementar, precum şi dovada efectuării acestei activităţii în ultimele 12 luni;

-Adeverinţă vechime în funcţia de mecanic locomotivă automotor;

-Permise pentru tipuri de locomotivă original şi copie;

-Recomandare de la ultimul loc de muncă;

-C.I. sau B.I., copie conform cu originalul;

-Curriculum Vitae;

-Dovada încetării CIM pentru foştii salariaţi CFR.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. TIMISOARA, str. Garii nr.2A,telefon 0731990437.