Conditii minime de pregatire

Autorizare în funcție conform ordinelor în vigoare.

Vechime minima in specialitate

Condițiile minime de instruire practică și stagiu prevăzute în ordinele în vigoare.

Conditii admitere la concurs

Candidați din  cadrul și din afara SNTFC „CFR Călători” SA care îndeplinesc integral condițiile minime de pregătire și vechime din anunț.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs, aprobată de Director Sucursală;

-Diploma studii, original şi copie;

-Certificat calificare „Mecanic locomotivă automotor”, original şi copie;

-Aviz medical și psihologic pentru funcția de mecanic locomotivă automotor;

-C.I. sau B.I., original şi copie;

-Curriculum Vitae;

-Autorizații, permise, conform ordinelor în viogoare, în original şi copie;

-Adeverință privind îndeplinirea condițiilor minime de instruire practică și stagiu prevăzute în ordinele în vigoare.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la

Serviciul  RUO din cadrul S.R.T.F.C. Constanța , Aleea Albastrelelor, nr. 10 telefon C.F.R. 98/ 144505, mobil 0731990910.