Conditii minime de pregatire

Absolvenți ai învățământului superior de specialitate.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Candidați din cadrul și din afara SNTFC „CFR Calatori” SA care îndeplinesc condițiile minime de pregătire din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Curriculum vitae;

- Diploma de studii în original și copie conform cu originalul;

- BI sau CI, original și copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la

Serviciul Resurse Umane, Organizare  din cadrul S.R.T.F.C. Cluj

Pentru relații suplimentare rugăm contactați Serviciul RUO din cadrul SRTFC Cluj

telefon CFR 124552,

mobil 0731990509

e-mail

alina.pacurar@cfrcalatori.ro

angela.a.muresan@cfrcalatori.ro