Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului liceal sau scoala profesionala in profil mecanic sau electrotehnic si curs de calificare, cu autorizare in functia revizor tehnic vagoane sau declaratie.

Vechime minima in specialitate

2 ani (efectiv lucrati) muncitor calificat in activitatea de intretinere si reparatii vagoane

Conditii admitere la concurs

- Candidati din afara SNTFC „CFR Calatori” SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime din prezentul anunt.

- “APT” medical si psihologic pentru functia revizor tehnic vagoane.

Acte necesare inscriere

- cerere de participare la concurs;

- C.I., original si copie;

- diploma de studii, original si copie;

- certificat calificare RTV;

- act autorizare in functie, original si copie/declaratie, dupa caz;

- carte munca original si copie;

- adeverinta continuarea cartii de munca/raport per salariat ITM;

- adeverinta vechime in munca;

- aviz „APT” medical si psihologic;

- alte diplome, adeverinte sau certificate profesionale detinute, original si copie;

- curriculum vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Craiova,  telefon C.F.R. 92/124515