Conditii minime de pregatire

Absolvenţi ai învăţământului liceal cu diploma de bacalaureat.

Vechime minima in specialitate

- 8 ani

Conditii admitere la concurs

Personal comercial  din cadrul SRTFC Constanta care îndeplineste  condițiile minime de pregătire și vechime din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs

- Diploma de studii si foaia matricola original si copie

- Alte diplome, certificate sau adeverinte profesionale deținute original si copie

- Adeverinta din care sa rezulte ca îndeplinesc conditiile minime de vechime în specialitate  si conditiile de admitere la concurs pentru aceasta functie, conform prevederilor în vigoare

- CV

- CI, original si copie

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Bibliografia, tematica si alte informatii se pot obtine de la:

Serviciul Personal Formare Profesionala si Salarizare din cadrul Oficiului Resurse Umane din centralul SNTFC„CFR Călători” SA

telefon C.F.R. 122749