Conditii minime de pregatire

Absolventi ai  cursului de calificare sef tren/ IDM, cu autorizare in functia sef  tren sau declaratie.

Vechime minima in specialitate

La incadrarea in functia de sef tren, absolventii cursului sef tren vor efectua un stagiu efectiv de minim 3 luni cu atributii de conductor tren.

Conditii admitere la concurs

- Candidati din cadrul si din afara SNTFC ”CFR Călători” SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din prezentul anunț.

- varsta minima 21 ani impliniti.

- sa fie APT din punct de vedere medical si psihologic SC.

Acte necesare inscriere

-cerere tip de participare la concurs;

-diploma de studii, original si copie;

-certificat calificare sef tren sau IDM, original si copie;

-autorizatia in functia sef tren si alte autorizatii necesare exercitarii functiei, original si copie;

-aviz apt medical si psihologic;

-carnet munca, original si copie;

-cazier judiciar;

- C.I. original și copie;

-curriculum vitae;

-declaratie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul R.U.O  din cadrul S.R.T.F.C. Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706