Conditii minime de pregatire

Absolvenți ai învățământului superior de specialitate

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul SNTFC „CFR Călători” SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire din anunt.

Acte necesare inscriere

-Cerere de participare la concurs, avizată de  Director SRTFC;

-Diploma de studii în original şi copie conform cu originalul;

- B.I. sau C.I. original si copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Brasov  str.Eroilor nr. 3A, telefon CFR 95/144505.