Vechime minima in specialitate

- 3 ani  mecanic locomotiva – automotor I si/sau mecanic locomotivă –automotor II și îndeplinirea cumulativă a condițiilor nominalizate   sau,

- mecanici locomotivă – automotor I și/ sau mecanici locomotivă – automotor II, cu o vechime în funcție de minimum 3 ani, care sunt retrași din funcția de mecanic locomotivă pe motive medicale și/sau psihologice sau din alte motive decat cele medicale mai mult de un an de zile pentru ocuparea altor functii din cadrul SNTFC CFR “Calatori” SA și care nu au autorizație pentru conducere pentru un tip de vehicul feroviar motor din parcul subunității   sau,

- mecanici de locomotivă – automotor I și/sau mecanici locomotivă II,  mecanici locomotiva de la alti OTF cu o vechime în conducerea trenurilor de calatori sau de marfa de minimum 3 ani, care nu posedă autorizatie pentru conducerea fiecarui tip vehicul feroviar motor din parcul subunității

- sef tura T (in functie) – proveniti de la CFR Marfa (absolventi ai cursului mecanic locomotiva) cu 3 ani vechime in functie

Conditii admitere la concurs

Candidați din cadrul si din afara SNTFC „CFR Călători” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs, avizata de Director Sucursala

- Diploma de studii original si copie

- Certificat calificare profesionala Mecanic locomotiva, original si copie

- Adeverință de vechime in specialitate

- Portofoliul profesional  sa contina documentele specificate in anunt

- B.I. sau C.I. original si copie

- Certificat de nastere, original si copie

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134509, 91/134511