Vechime minima in specialitate

- absolventi lai invatamanului obligatoriu, conform legislatiei in vigoare si una din urmatoarele conditii  de mai jos:

- 3 ani mecanic locomotivă-automotor I şi/sau mecanic locomotivă-automotor II şi îndeplinirea cumulativă a condiţiilor nominalizate

sau,

- mecanici locomotivă-automotor I şi/sau mecanici locomotivă-automotor II, cu o vechime în funcţie de minimum 3 ani, care sunt retraşi din funcţia de mecanic  locomotivă pe motive medicale şi/sau psihologice sau din alte motive decat cele medicale mai mult de 1 an de zile pentru ocuparea unor alte functii din cadrul SNTFC „CFR Calatori” S.A. si care nu au autorizatie pentru conducere pentru un tip de vehicul feroviar motor din parcul subunitatii

sau,

-mecanici locomotivă-automotor I şi/sau mecanici locomotivă-automotor II, mecanici locomotiva de la alti OTF cu o vechime in conducerea trenurilor de calatori sau de marfa de minim 3 ani, care nu poseda autorizatie pentru conducerea fiecarui tip vehicul feroviar motor din parcul subunitatii

-sef tura T (in functie) proveniti de la CFR Marfa (absolventi ai cursului de mecanic locomotiva cu 3 ani vechime in functie)

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

-Actul de studii, original si copie;

- B.I. sau C.I. original si copie;

- Adeverinta de vechime in specialitate;

- Alte diplome sau certificate profesionale detinute, original si copie;

- Documente doveditoare ale experientei profesionale original si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Constanta  telefon C.F.R. 98/ 144505, mobil 0731990910.