Conditii minime de pregatire

-a) muncitori calificati prin invatamant liceal profil tehnic, invatamant postliceal profil tehnic

-b) muncitori calificati prin programe de pregatire profesionala sau scoala profesionala

Vechime minima in specialitate

-a) 3 ani vechime

-b) 4 ani vechime

Conditii admitere la concurs

Candidati din exteriorul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA care indeplinesc conditiile minime de pregatire și admitere din prezentul anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs, pusa la dispozitie de unitate;

- diplomă de studii, original și copie conform cu originalul;

-alte diplome sau certificate profesionale deținute, original și copie conform cu originalul;

- adeverinta care sa ateste vechimea in specialitate;

-declaratie pe proprie raspundere ca nu sufera de epilepsie;

- carnet munca oroginal si copie conform cu originalul;

- adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior delurarii concursului de catre medicul de familie;

- adeverință dupa 01.01.2011;

- BI sau CI, original si copie conform cu originalul;

- cazier judiciar;

- curriculum vitae;

- dosar cu șină.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la:

Serviciul R.U.O din cadrul S.R.T.F.C  Iași

Telefon C.F.R 96/ 124511

Mobil 0731/990706