Conditii minime de pregatire

Absolvenți ai invățământului obligatoriu conform legislației in vigoare și curs de calificare casier cf sau IDM, cu autorizare in funcția casier cf.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Candidați din cadrul și din afara SNTFC „CFR Călători” SA care îndeplinesc integral condițiile minime de pregătire din anunț.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Actul de studii original și copie;

- B.I. sau C.I. original și copie;

- Cazier judiciar;

- Diplome sau certificate profesionale deținute, original și copie;

- Documente doveditoare ale experienței profesionale original și copie;

- Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Constanța  telefon C.F.R. 98/ 144505, mobil 0731990910.