Conditii minime de pregatire

- Absolvenţi ai cursului  de perfecţionare “Fochist” şi autorizare ISCIR sau declaraţia pe proprie răspundere că efectuează acest curs pe cheltuială proprie (în acest caz angajarea se face după prezentarea certificatului de absolvire al cursului);

- Constituie un avantaj efectuarea cursului de perfecţionare „Fochist clasă C ” cu autorizare ISCIR;

- Bune abilităţi de comunicare.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

- Cadidaţii din afara S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA,  care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire şi vechime în specialitate din anunţ;

- Vârsta minimă de 18 ani împliniţi.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director Sucursală;

- Diploma studii, original şi copie;

- Certificat perfecţionare „Fochist”, original şi copie sau declaratie;

- Autorizare ISCIR, pentru exercitarea ocupaţiei de fochist, original şi copie;

- Cartea de muncă sau adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, original şi copie;

- C.I. sau B.I., copie conform cu originalul.

- Recomandare de la ultimul loc de muncă;

- Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. TIMISOARA, bd. Republicii nr.18B, telefon 0731990437.