Conditii minime de pregatire

-a) Autorizare conform ordinelor în vigoare
-b) Curs calificare mecanic locomotivă - automotor şi permis de mecanic de locomotive
-c) Constituie un avantaj deţinerea dreptului de a conduce tipurile de locomotivă automotor din parcul Depourilor Timişoara, respectiv Arad;

-d) Bune abilităţi de comunicare.

Vechime minima in specialitate

-a) Condiţiile minime de instruire practică şi de stagiu prevăzute în ordinele în vigoare
-b) Personalul provenit din funcţia mecanic instructor

Conditii admitere la concurs

- Candidați din afara SNTFC „CFR Călători” SA, care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire şi vechime în specialitate din anunţ;

- Vârsta minimă de 18 ani împliniţi;

- Foşti salariaţi CFR care să nu fi avut desfacere disciplinară a CIM.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director Sucursală;

-Diploma studii, original şi copie;

-Certificat calificare „Mecanic locomotivă automotor”, original şi copie;

-Autorizatie pentru conducerea trenurilor de călători şi/sau în sistem simplificat original şi copie sau permis de mecanic locomotivă original şi copie şi copia certificatului complementar;

-Adeverinţă vechime în funcţia de mecanic locomotivă automotor;

-Permise pentru tipuri de locomotivă original şi copie;

-Recomandare de la ultimul loc de muncă;

-C.I. sau B.I., original și copie;

-Curriculum Vitae;

-Dovada încetării CIM pentru foştii salariaţi CFR.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul SRTFC Timișoara, str. Garii, nr. 2A, telefon 0731990437.