Conditii minime de pregatire

-a) Absolvenţi ai cursului de calificare „Mecanic locomotivă-automotor” și autorizare în funcţie conform ordinelor în vigoare.

-b) Constituie un avantaj deţinerea dreptului de a conduce tipurile de locomotivă automotor din parcul Depourilor Timisoara, Arad, respectiv al SELC Simeria, autorizaţie pentru activitatea de manevră sau permis de mecanic locomotivă;

-c) Bune abilităţi de comunicare.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

- Candidați din afara SNTFC „CFR Calatori” SA, care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire din anunţ;

- Vârsta minimă de 18 ani împliniţi;

- Foşti salariaţi CFR care să nu fi avut desfacere disciplinară a CIM.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director Sucursală;

-Diploma studii, original şi copie;

-Certificat calificare „Mecanic locomotivă automotor”, original şi copie;

-Recomandare de la ultimul loc de muncă;

-C.I. sau B.I., original şi copie;

-Curriculum Vitae;

-Dovada încetării CIM pentru foştii salariaţi CFR;

-Alte acte prevăzute în anunţ (autorizaţii, permise etc.) care pot constitui un avantaj, în original şi copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul SRTFC Timișoara, str. Garii, nr. 2A, telefon 0731990437.