Conditii minime de pregatire

Curs calificare mecanic locomotiva automotor si autorizare in functie conform ordinelor in vigoare.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

- Salariatii din afara S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA,  care indeplinesc conditiile:

  1. Sa aiba cel putin autorizatie manevra in echipa completa cu vechime minima de 4 luni in aceasta activitate.
  2. Sa fie “APT”, fara restrictii, din punct de vedere medical si psihologic.
  3. Sa nu fi avut CIM desfacut pentru urmatoarele abateri:

-abateri repetate de la disciplina muncii;

-sustragere de motorina sau din patrimoniu;

-introducere/consum bauturi alcoolice sau substante haluginogene;

-evenimente ori incidente grave

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- BI sau CI, original si copie;

- Certificat nastere, original si copie;

- Cazier judiciar, original si copie;

- Certificat de calificare mecanic locomotiva-automotor, original si copie;

- Diploma de studii si alte diplome sau certificate profesionale detinute original si copie;

- Autorizatie detinuta, original si copie;

- Permise de conducere detinute, original si copie;

- Certificat complementar, original si copie;

- Avizele medical si psihologic (eliberate doar de Policlinica CFR Craiova), original si copie;

- Carte de munca, original si copie;

- Adeverintă dupa 01.01.2011 (continuare a cartii de munca) / raport per salariat-ITM;

- Declaratie pe propria raspundere ca nu sufera de epilepsie;

- Curiculum vitae;

- Dosar cu sina.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine in momentul depunerii dosarului de participare, de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Craiova.

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Craiova:

telefon C.F.R. 92/124515