Conditii minime de pregatire

Curs calificare mecanic locomotiva- automotor si autorizare in functie conform ordinelor in vigoare.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Candidați din afara SNTFC „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs, avizata de Director Sucursala.

- Diploma de studii original si copie

- Certificat de calificare original si copie

- Autorizare in functie, original si copie

- Cazier judiciar

- B.I. sau C.I. original si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

-  Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134509, 91/134511