Conditii minime de pregatire

Absolventi ai cursului de calificare sef tren/ IDM, cu autorizare in functia de sef tren  sau declaratie

Vechime minima in specialitate

La incadrarea in functia de sef tren, absolventii cursului sef tren vor efectua un stagiu efectiv de minim 3 luni cu atributii de conductor tren.

Conditii admitere la concurs

Candidati din cadrul si din afara SNTFC „CFR Călători” SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Acte de studii, original si copie;

- C.I. original si copie;

- Alte diplome sau certificate profesionale detinute, original si copie;

- Certificat de absolvire a cursului de calificare sef tren/IDM;

- Autorizare in functia de sef tren sau declaratie;

- Cazier judiciar;

- Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Constanta telefon C.F.R. 98/ 144505, mobil 0731990910.