Conditii minime de pregatire

-absolventi ai invatamantului obligatoriu conform legislatiei in vigoare si curs de calificare casier cf  sau  IDM, cu autorizare in functia de casier cf.

Vechime minima in specialitate

-

Conditii admitere la concurs

- Candidati din cadrul   si din afara  S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA  care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire  din anunt.

-Varsta minima de 21 ani impliniti.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip  de participare la concurs, avizata de Director Sucursala;

 - Diploma de studii original si copie;

- certificat de calificare, original si copie;

- autorizatia in functia de casier cf, original si copie;

 - B.I. sau C.I. original si copie;

- cazier judiciar;

-certificat de nastere original si copie;

-certificat casatorie original si copie;

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134526