Conditii minime de pregatire

Curs calificare mecanic locomotiva -automotor si autorizare in functie conform ordinelor in vigoare.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Candidati din afara S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA,  care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire  din anunt.

Acte necesare inscriere

-Cerere de participare la concurs, avizată de Directorul SRTFC;

-B.I. sau C.I. original si copie conform cu originalul.

- diploma de studii original si copie conform cu originalul;

-certificat de calificare mecanic locomotiva-automotor original si copie conform cu originalul;

- permisul de mecanic de locomotiva si certificat complementar,   original si copie conform cu originalul;

-autorizatie pentru exercitarea functiei de mecanic ajutor.

- Avizele medicale si psihologice  APT  eliberate pentru CFR Calatori de unitatile agreate de MT.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul RUO din cadrul SRTFC Brasov str.Iuliu Maniu nr.45, telefon 0268472660.