Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului superior de specialitate.

Vechime minima in specialitate

- 4 ani vechime in specialitate

Conditii admitere la concurs

- Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA , care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs, avizată de Director SRTFC;

- Diploma de studii în original şi copie conform cu originalul;

-Adeverinta de vechime in specialitate;

- B.I. sau C.I. original si copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

-Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Brasov  str.Iuliu Maniu nr.45, telefon 0268 472660.