Conditii minime de pregatire

- Absolvenţi ai învăţământului obligatoriu conform legislaţiei în vigoare şi ai cursului de calificare „Mecanic locomotivă-automotor” cu autorizare în funcţie conform ordinelor în vigoare.

- Bune abilităţi de comunicare.

Vechime minima in specialitate

- 3 ani mecanic locomotivă-automotor I şi/sau mecanic locomotivă-automotor II

şi îndeplinirea cumulativă a condiţiilor nominalizate *)

sau

- mecanici locomotivă- automotor I şi/sau mecanici locomotivă-automotor II, cu o vechime în funcţie de minimum 3 ani, care sunt retraşi din funcţia de mecanic  locomotivă pe motive medicale şi/sau psihologice şi care nu au permis de conducere/autorizaţie pentru conducere pentru un tip de vehicul feroviar motor din parcul subunităţii**)

sau

-mecanici locomotivă-automotor I şi/sau mecanici locomotivă-automotor II, cu o vechime în funcţie de minimum  3 ani, care nu posedă permis de conducere pentru toate tipurile de vehicule feroviare motoare/ autorizaţie pentru conducerea fiecărui tip vehicul feroviar motor din parcul subunităţii **)

*) Condiţiile ce trebuie respectate la promovarea personalului din funcţia mecanic locomotivă-automotor în funcţia de şef tură (T), astfel încât acesta să asigure siguranţa circulaţiei în exploatare:

              - să deţină permis de conducere pentru toate tipurile de vehicule feroviare motoare/autorizaţie pentru conducerea fiecărui tip vehicul feroviar motor din parcul subunităţii specificată în certificatul complementar;

**) Mecanicii de locomotivă-automotor care nu au permis de conducere pentru toate tipurile de vehicule feroviare motoare/autorizaţie pentru conducerea fiecărui tip vehicul feroviar motor din parcul subunităţii, pe motiv că au fost retraşi medical şi/sau psihologic de la S.C., precum şi mecanicii de locomotivă-automotor I sau II care doresc să participe la un concurs pentru ocuparea unui post vacant de şef tură  şi care de asemeni nu au permis de conducere pentru toate tipurile de vehicule feroviare motoare/autorizaţie pentru conducerea fiecărui tip vehicul feroviar motor din parcul subunităţii,  după promovarea concursului sau examenului de ocuparea postului, vor urma pentru fiecare tip de vehicul feroviar motor, un program de instruire profesională teoretică şi instruire practică de serviciu în cadrul centrului de instruire din subunitate, cu durata de 40 ore din care 10 ore instruire practică de serviciu. După finalizarea programului de instruire şi examinarea cursanţilor, comisia de examinare formată din: instructor regional, şef subunitate şi mecanicul instructor care s-a ocupat de programul de pregătire, va elibera o adeverinţă pentru fiecare tip de vehicul feroviar motor, care va atesta promovarea programului respectiv.   

Conditii admitere la concurs

- Salariaţii din afara S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA,  care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire şi vechime în specialitate din anunţ;

- Vârsta minimă de 18 ani împliniţi;

- Foşti salariaţi CFR care să nu fi fost îndepărtaţi din serviciu disciplinar.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director Sucursală;

-Diploma studii, original şi copie;

-Certificat calificare „Mecanic locomotivă automotor”, original şi copie;

-Autorizatie pentru conducerea trenurilor de călători şi/sau în sistem simplificat original şi copie sau Permis de mecanic locomotivă original şi copie;

-Adeverinţă vechime în funcţia de mecanic locomotivă automotor;

-Permise pentru tipuri de locomotivă original şi copie;

-Recomandare de la ultimul loc de muncă;

-C.I. sau B.I., copie conform cu originalul;

-Curriculum Vitae;

-Dovada încetării CIM pentru foştii salariaţi CFR.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. TIMISOARA, str. Garii nr.2A,telefon 0731990437.