Conditii minime de pregatire

Autorizare conform ordinelor in vigoare.

Vechime minima in specialitate

Condițiile minime de instruire practica si de stagiu prevazute in ordinele in vigoare.

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Diploma de studii, original si copie;

- Certificat de calificare, original si copie;

- Portofoliul profesional sa contina documentele mentionate in anunt;

- B.I. sau C.I., original si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134509, 91/134511