Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului obligatoriu conform legislatiei in vigoare si curs de calificare conductor tren, sef manevra, sef tren, IDM cu autorizare in functia conductor tren sau declaratie.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

- candidati din afara SNTFC CFR Calatori SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire din prezentul anunț;

- sa fie APT din punct de vedere medical si psihologic SC.

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs;

- diploma de studii, original si copie;

-certificatul de absolvire a cursurilor de conductor tren, sef manevra, sef tren, IDM original si copie;

- autorizatia in functia de conductor tren, original si copie sau declarație;

- aviz apt medical si psihologic;

-declaratie pe proprie raspundere ca nu sufera de epilepsie;

- carnet munca, copie;

- B.I. sau C.I., original și copie;

- cazier judiciar;

- curriculum vitae;

- dosar cu șină

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

Serviciul R.U.O din cadrul S.R.T.F.C. Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706