Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului obligatoriu conform legislatiei in vigoare si curs de calificare sef tren, IDM, cu autorizare in functia sef tren sau declaratie.

Vechime minima in specialitate

La incadrarea in functia de sef tren, absolventii cursului sef tren vor efectua un stagiu efectiv de minim 3 luni cu atributii de conductor tren.

Conditii admitere la concurs

Candidați din afara S.N.T.F.C. „CFR Calatori” - SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire din prezentul anunt.

-Sa fie apt din punct de vedere medical si psihologic.

-Sa nu fi avut CIM desfacut din motive disciplinare la SNTFC “CFR Calatori” SA;

-Sa nu se fi dispus masura condamnarii sau renuntarii la urmarirea penala de catre parchet sau instanta de judecata, ca urmare a solutionarii dosarelor penale, in legatura cu activitatea conductor tren/ sef de tren.

Acte necesare inscriere

-Cerere de participare la concurs;

-B.I. sau C.I., original si copie;

-Certificat de nastere original si copie;

-Diploma de studii original si copie;

-Adeverinta sau certificat de absolvire a cursurilor de sef tren, IDM original si copie;

-Autorizarea in functia sef tren, original si copie/declaratie;

-Alte diplome, adeverinte sau certificate profesionale detinute, original si copie;

-Avizele medical si psihologic (eliberate pentru CFR Calatori de unitati agreate de MT), original si copie;

-Declaratie pe proprie raspundere ca nu sufera de epilepsie;

-Cazier judiciar;

-Carte de munca original si copie;

-Adeverinta dupa 01.01.2011/raport per salariat –ITM (continuarea cartii de munca);

-Declaratie pe proprie raspundere ca nu a avut CIM desfacut din motive imputabile lui la SNTFC „CFR Calatori” SA;

-Curriculum vitae;

-Dosar cu sina

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Craiova,  telefon C.F.R. 92/124515