Conditii minime de pregatire

-

Vechime minima in specialitate

- 3 ani  mecanic locomotiva – automotor I și/sau mecanic locomotivă – automotor II și îndeplinirea cumulativă a condițiilor nominalizate*) sau,

- mecanici locomotivă – automotor I și/sau mecanici locomotivă – automotor II, cu o vechime în funcție de minimum 3 ani, care sunt retrași din funcția de mecanic locomotivă pe motive medicale și/sau psihologice și care nu au autorizație pentru conducere pentru un tip de vehicul feroviar motor din parcul subunității **) sau,

- mecanici de locomotivă – automotor I și/sau mecanici locomotivă automotor II, cu o vechime în funcție de minimum 3 ani, care nu posedă autorizatie pentru  conducerea fiecarui tip vehicul feroviar motor din parcul subunității**).

Conditii admitere la concurs

Candidati din cadrul si din afara S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA,  care indeplinesc integral conditiile  de vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

-  Cerere tip de participare la concurs, avizata de Director Sucursala;

- Diploma de studii original si copie;

-  Adeverință de vechime in specialitate;

- Portofoliul profesional  sa contina documentele specificate in anunt;

- B.I. sau C.I. original si copie;

- Certificat de nastere, original si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

-  Serviciul  RU din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134509, 91/134511.