Conditii minime de pregatire

Pentru sectorul mecanic

- absolvenți ai școlii de maiștri;

- absolvenți ai învățământului liceal;

 

Vechime minima in specialitate

- 4 ani revizor tehnic vagoane sau 2 ani maistru în activitatea de vagoane sau 2 ani maistru în activitatea de vagoane;

- 6 ani revizor tehnic vagoane;

 

Acte necesare inscriere

Salariați din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” S.A. care îndeplinesc integral condițiile minime de pregătire și vechime în specialitate din prezentul anunț.

 

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la:

Serviciul Resurse Umane,   din cadrul S.R.T.F.C. Cluj. Pentru relații suplimentare rugăm contactați Serviciul R.U. din cadrul S.R.T.F.C. Cluj

telefon CFR 124552,

mobil 0731990509

e-mail alina.pacurar@cfrcalatori.ro angela.a.muresan@cfrcalatori.ro