Conditii minime de pregatire

- absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat

Vechime minima in specialitate

2 ani efectiv lucrati in functia de casier cf Sp

sau

4 ani efectiv lucrati in functia de casier cf I

Conditii admitere la concurs

- Candidati din cadrul S.N.T.F.C CFR Calatori SA - SRTFC Iasi, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs;

- diploma de studii, original si copie;

- certificate de calificare detinute original si copie;

- adeverinta de vechime in specialitate;

- C.I., original și copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la Serviciul R.U.  din cadrul     S.R.T.F.C. Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706